Symphony bắt đầu cuộc hành trình như là một thương hiệu điện thoại di động Bangladesh vào năm 2008. Sau khi nhận ra nhu cầu giao tiếp mạnh mẽ của người dân, Symphony bước vào ngành công nghiệp ban đầu với điện thoại thanh. Cuối cùng vào năm 2012, Symphony đã giới thiệu điện thoại thông minh cho phép nhân dân quần chúng Bangladesh thích nghi nhanh chóng. Nó đã mang lại cho hàng triệu người dùng trải nghiệm về công nghệ lần đầu tiên và mang lại sự thay đổi cơ bản trong giáo dục và chia sẻ tri thức, thương mại và thương mại, mạng xã hội, giải trí và chuyển hướng trong và ngoài nước.

Trong năm 2010, nó đã đạt được vị trí dẫn đầu thị trường và từ năm 2011 đến nay, nó đang nắm giữ danh hiệu là "thương hiệu điện thoại thông minh số 1" trong nước. Symphony hiện đang hướng tới thị trường Sri Lanka với các sản phẩm đặc biệt được xác định và thiết kế cho thị trường Sri Lanka. Symphony đã bắt đầu hoạt động ở Sri Lanka từ quý cuối năm 2017.

 

 

Best Brand Award 2017
Best Brand Award 2017
Best Brand Award 2017